Home

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke groei gaat over het ontwikkelen van eigenschappen in jezelf, die het mogelijk maken je doelen en dromen te realiseren. Persoonlijke ontwikkeling is vooral de bewustwording van jezelf, van je eigen kracht en je kwaliteiten. Van je uitdagingen, gedrag en communicatie. Daarvoor zijn zelfbewustzijn en zelfinzicht nodig. Inzicht in wat je (anders) moet doen, wat je los moet laten en wat je daarvoor nodig hebt. 

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment

COACHING

Helder inzicht in jezelf
Coaching is de meest persoonlijke manier van leren. Het leertraject wordt volledig op de persoonlijkheid en de leerbehoefte van het individu afgestemd. Coachen is gericht op de toekomst van de coachee. Iedereen heeft namelijk een toekomstperspectief.

Lees meer

Coaching geeft je inzicht in hoe je naar jezelf, je omgeving en de wereld kijkt. Inzicht in je (belemmerende) overtuigingen en patronen, je kwaliteiten en ontwikkelpunten. Maar ook inzicht in wat er binnen jouw organisatie en jouw privé afspeelt en hoe je daarin het meest effectief kunt functioneren.

Bewuste keuzes maken
Coaching helpt je om ineffectieve patronen en gedrag te herkennen. Als je je bewust bent van jouw kwaliteiten, belemmeringen en knelpunten weet je wat er nodig is om goed te kunnen functioneren en ontstaat er ruimte om andere keuzes te maken. Laat je hoofd, hart en handen optimaal samenwerken om nieuwe keuzes te maken en je doelen te bereiken.

Coaching helpt om gestelde doelen te bereiken. Voorbeelden van dergelijke doelen zijn:

 • Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden
 • Overwinnen van faalangst en onzekerheid
 • Leren omgaan met werkdruk en stress
 • Meer balans in werk- en privéleven
 • Leren omgaan met weerstand van anderen en van jezelf
 • Meer kracht en zelfvertrouwen ervaren
 • Enthousiasme en energie in het werk terugvinden
 •  Leiderschap ontwikkelen en invloed vergroten

VIP aan Zee

Wil jij de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers, of van jezelf vergroten? Investeren in duurzame inzetbaarheid loont direct! Hogere productiviteit, lagere verzuimkosten en, nog belangrijker, vitale, flexibele en gelukkige medewerkers die hun werk met plezier uitvoeren! Betrokken werkgevers hebben betrokken werknemers!

Lees meer

Tijdens deze training ga je op zoek naar jouw (levens)doelen en persoonlijke kernwaarden. Wie ben je, wat wil je en hoe ga je dat bereiken? Manieren om helemaal bij jezelf te komen; bij je talenten, je passies, je diepste kern. Het kennen van je eigen missie is van onschatbare waarde. Het geeft je leven richting. Focus bepalen, doelen stellen en realiseren.

Het leren loslaten van belemmerende patronen, bewuste keuzes maken en meer regie nemen over je eigen leven. Meer kracht en zelfvertrouwen ervaren en meer rust creëren in je hoofd. De balans vinden tussen tussen werk en privé. 

Vrijheid, IK en Persoonlijk leiderschap

EMDR

Hoe werkt EMDR?
Nare ervaringen kunnen diep ingrijpen en je leven op zijn kop zetten. Denk aan een verkeersongeluk, een overval, een overlijden, een geweldsmisdrijf of natuurramp. Wanneer je na een dip de draad van het leven weer op kunt pakken is dat prima. Maar wanneer je last blijft houden van de gebeurtenis, is het goed om in actie te komen. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) kan dan een goede optie zijn.

Lees meer

Herbelevingen
De nare herinnering wordt met veel emoties opgeslagen in je langetermijngeheugen en kan zich steeds opnieuw ongevraagd aan je opdringen. Die herbelevingen roepen vaak negatieve gevoelens op: je voelt je machteloos, minderwaardig, somber of raakt in paniek of vertoont schrik- of vermijdingsgedrag.

Wat doet een EMDR-therapeut?
De EMDR-therapeut zal je vragen om de nare herinnering in je geheugen op te roepen. Je verplaatst de herinnering als het ware uit je langetermijngeheugen naar het kortetermijngeheugen of wel het werkgeheugen. Vervolgens vraagt de EMDR-therapeut om je te concentreren op die nare gebeurtenis en beweegt met haar of zijn vingers heel snel voor je gezicht heen en weer. De bedoeling is om de vinger met je ogen te volgen, zo snel als je kunt.

De scherpe randjes gaan eraf
Het werkgeheugen krijgt nu heel veel informatie tegelijkertijd te verwerken. Door die grote hoeveelheid informatie raakt het werkgeheugen ‘overvol’, hierdoor vervaagt de emotionele lading van de herinnering. De scherpe randjes gaan van je herinnering af en je hebt minder last van herbelevingen. Je gaat je minder machteloos en somber voelen, krijgt meer zelfvertrouwen, slaapt beter en kunt de gebeurtenis achter je laten.

De draad van je leven weer oppakken
Wanneer de emotionele lading van de herbelevingen afneemt is het ook makkelijker om anders over die gebeurtenis te gaan denken. Dat geeft je houvast om de draad van het normale leven weer op te pakken.

Heb jij een nare ervaring en vraag je je af of EMDR een geschikte methode is om deze te verwerken, neem dan contact met mij op!

Teamontwikkeling en Leiderschap

Teamontwikkeling is een complex en uitdagend proces waar men collectief doorheen gaat. Daar hoeft niemand wat aan te doen. Teamontwikkeling is een proces dat hoe dan ook plaatsvindt.

Mensen zijn van nature geneigd tot samenwerking maar hebben tegelijkertijd ook de behoefte om zich als individu te manifesteren. Zo ontstaat er tegelijkertijd synergie en allergie in samenwerking. Het kennen en benutten van elkaars kracht. Gezamenlijk leren. De realiteit leert dat synergie bereiken in een team niet altijd eenvoudig is. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Ieder mens is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. 

“Don’t limit your challenges, challenge your limits”

MAATWERK

Een succesvol team zet organisatiedoelstellingen om in concrete resultaten. Het is een team waarin de teamleden prettig met elkaar communiceren en samenwerken. Ook al zijn je persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent niet altijd dat de gezamenlijke resultaten van de grond komen. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen leidt tot betere samenwerking. Goede communicatie, juiste taak- en rolverdeling, betrokkenheid, vertrouwen, (zelf)reflectie en het managen van verwachtingen zijn daarbij cruciaal. Hoe maak je optimaal gebruik van wat ieder heeft in te brengen? Hoe zorg je dat teamleden elkaar versterken, samen in actie komen en zaken bespreekbaar maken?

Lees meer

Elk maatwerk ontwikkeltraject start met het vaststellen van de kwaliteiten en de uitdagingen van het team. We definiëren ineffectieve patronen van het team en formuleren de doelstelling; wat moet er veranderen om het team optimaal te laten samenwerken zodat het maximale resultaat kan worden behaald? Daarop maken we een programma met interventies (training, coaching) welke nodig zijn om als individu én als team beter te worden. Groeien in de samenwerking, betere resultaten en meer werkplezier!

Thema’s die binnen een maatwerk teamtraject aan de orde kunnen komen:

 • Hoe verbeteren we de onderlinge communicatie, vertrouwen en loyaliteit?
 • Hoe creëren we een positieve aanspreekcultuur binnen het team?
 • Hoe gaan we om met (weerstand tegen) verandering?
 • Hoe vinden we optimale samenwerking door aansluiting op elkaars voorkeursgedrags en communicatiestijl?
 • Hoe komen we tot een efficiënte overleg- en vergaderstructuur?
 • Wat gebeurt er in onderstroom en wat zijn onze ongeschreven regels in ons team?

DISC

Als DISC-specialist en zeer ervaren DISC-trainer houd ik mij bezig met de ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Ik geloof erin dat mensen vooral zichzelf mogen en kunnen zijn. Pas dan komen ze goed uit de verf. Iedereen heeft de vaardigheid om zich aan verschillende situaties en mensen aan te passen. Met de één gaat communiceren en samenwerken gemakkelijk en met de ander lijkt het of we elkaar niet goed begrijpen. Zelfkennis is hierin cruciaal. Hoe communiceer jij, wat geeft jou energie en wat kost jou energie, wat is jouw gedrag in bepaalde situaties? De basis van persoonlijk en professioneel succes ligt in het kennen van jezelf, het begrijpen van anderen en in het bewust zijn van de impact van je acties en gedrag op anderen. Als je de tools in handen hebt om nog beter af te stemmen op de ander, levert dat een effectievere communicatie en een (nog) betere samenwerking op!

Lees meer

De DISC-analyse
De DISC-analyse geeft je in begrijpelijke taal inzicht op jouw eigen gedrags- en communicatievoorkeuren. De DISC-analyse benoemt persoonlijke groei- en ontwikkelgebieden en geeft tips voor de communicatie met anderen. DISC draagt daardoor bij aan een betere samenwerking en effectievere communicatie, zonder dat daarbij mensen in “hokjes” worden geplaatst. Menselijk gedrag is complex, maar dankzij DISC toch begrijpelijk.

Leiderschap

Leiderschap is een keuze geen positie schrijft Covey.
Leiderschap betekent richting geven en het stimuleren van emotionele betrokkenheid bij die richting. Als mensen betrokken zijn, hoeven ze niet gemanaged te worden.

Lees meer

Verbeter je leiderschapsvaardigheden

Organisaties veranderen, verbeteren en vernieuwen continu. Verandering kan alleen plaatsvinden wanneer de mensen in je organisatie mee veranderen. Een grote mate van betrokkenheid en veranderkracht wordt van mensen gevraagd. Dit vraagt onder andere de volgende kwaliteiten van jou als leidinggevende:

 • Het inrichten en begeleiden van een inspirerende verandercontext het creëren van vertrouwen (verbindingskracht)
 • het aanboren van inspiratie (veranderkracht) en
 • het volledig benutten van menselijk talent (intern ondernemerschap)

Succesvol sturing geven aan individuen en aan teams is een fantastische uitdaging. Hoe vul jij deze uitdaging zo goed mogelijk is en hoe word je de manager die je wil zijn?

Vanuit de specifieke ontwikkelbehoefte op leiderschap en de beoogde resultaten stemmen we een individueel- of groepstraject af. Eigen praktijksituaties en onderwerpen hierin kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • In welke teamfase bevindt jouw team zich en hoe begeleid ik het team naar een volgende fase van taakvolwassenheid?
 • Wat is jouw persoonlijke stijl en hoe kun je hierin flexibel zijn?
 • Hoe kan je coachend leidinggeven?
 • Hoe voer je lastige gesprekken?
 • Hoe geef je leiding aan een team van individuen?
 • Hoe creëer je draagvlak en hoe motiveer je medewerkers?
 • Hoe begeleid je verandering in de organisatie?
 • Hoe beïnvloed je groepsprocessen?    
“Energy flows where attention goes”

VIP: Use it or lose it!

Het leven van je allermooiste leven, je missie, de beste versie van jezelf worden, is een doorlopend proces. Je moet er elke dag mee bezig zijn wil je je dromen waarmaken. Heb je de VIP aan Zee gevolgd? Neem dan je verlangens, dromen, missie en doelstellingen weer eens flink onder de loep op deze verdiepingsdag. Tijdens deze dag coach ik je op waar je vastloopt, inspireer ik je en komen er ook nieuwe onderwerpen aan bod. De training vindt plaats op een locatie in de natuur in de omgeving van Breda.
Remember: If you don’t use it, you lose it!
Passion is energy. Feel the power that comes from focusing on what excites you”

Klantervaringen

VIP aan Zee: Mooie wisselwerking in warmte en doelgerichtheid – Mireille weet je te inspireren, weet de vinger op de juiste plek te leggen maar houdt ook in de gaten dat je wel echt met iets naar huis gaat. Fijn werken zo. Ik vond het een cadeautje aan mezelf, waar ik nog heel veel profijt van ga hebben. Ik zou het zo nog een keer doen! Het heeft me er vooral van overtuigd dat je moet blijven investeren in jezelf. Dat houdt niet op als je de 40 hebt bereikt, maar eigenlijk moet je elk jaar tijd vrijmaken om eens stil te staan bij wat jou verder gaat brengen.”

Mathilde Klaasse, Adviseur Online Communicatie ETZ

“Mireille van der Zon heeft eind 2019 als dagvoorzitter de heidag van de afdeling communicatie van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden) Ziekenhuis begeleid. Samen met enkele collega’s van de afdeling heeft Mireille een dagprogramma samengesteld met als doel om tot een afgerond jaarplan 2020 te komen. Mireille droeg bij aan de goede voorbereiding en heeft de dag in goede banen geleid. Dit deed Mireille met veel flexibiliteit en inlevingsvermogen, waardoor de twaalf deelnemers aan de dag zich maximaal konden focussen op de totstandkoming van het jaarplan.”

Marieke van Bommel, Hoofd Communicatie ETZ

VIP aan Zee: In 1 woord: GEWELDIG! Écht een aanrader! Intens en genieten. Een 10+ voor de voorbereidingen, zorgvuldigheid, inzet, passie, betrokkenheid, faciliteiten en alle cadeautjes!

Marjolein Kamps, adviseur opleiding en ontwikkeling Amphia Academie

“Mireille heb ik leren kennen als een zeer bevlogen en enthousiaste trainer. Zij bezit de gave om snel de vinger op de zere plek te leggen. Ik heb Mireille als trainer zien werken maar heb haar ook als coach mogen ervaren.
Als trainer geeft zij veel ruimte aan mensen om zelf hun eigen kracht te ontdekken. Voor welke groep dan ook, uiteindelijk lukt het Mireille om de mensen uit hun vaste denkpatroon te krijgen door goed te luisteren en daardoor de juiste vragen te stellen.
Als coach heb ik Mireille als een zeer warme persoonlijkheid ervaren die moeilijke items bespreekbaar maakt en ervoor heeft gezorgd dat ik ruimte ervaar om hiermee aan de slag te gaan.”

Jacqueline Breedveld, 55 jaar, leidinggevende Flexbureau

Binnen Sofon is de ontwikkeling van het Consultancy, Development en Support team verwerkt in een trainingsprogramma. Om inzicht te krijgen in de sterke en minder sterke punten van de individuele medewerkers, hebben wij er voor gekozen om per persoon een DISC profiel te laten opstellen als ook een team profiel. Hiervoor heeft iedereen een vragenlijst ingevuld.

Alle deelnemers hebben de terugkoppeling gegeven dat ze zich heel goed kunnen vinden in de uitkomsten van hun profiel. Deze DISC analyse en de terugkoppeling naar de deelnemers is uitgevoerd door Mireille. Iedereen heeft aangegeven dat de wijze waarop Mireille dit heeft gedaan als zeer inspirerend is ervaren. Haar enthousiasme en energie is aanstekelijk. Mireille wist de juiste snaar te raken en de groeigebieden van iedereen duidelijk te benoemen. Het individuele inzicht als ook het team profiel heeft er toe geleid dat collega’s meer begrip voor elkaar hebben en waarom op een bepaalde manier wordt gereageerd.

Ik kan iedereen aanbevelen om deze inspirerende ‘reis’ met Mireille uit te voeren. Wij hebben hier enorm veel baat bij als team!

Harry Doedens, COO Sofon

“Ik ben erg blij met de gevolgde communicatietraining. Met name omdat ik onder de indruk was van de kennis van Mireille.
Op een open, betrokken manier heeft Mireille deze training met ons doorlopen. In een korte tijd heb ik veel geleerd over mijn eigen communicatie en wat voor effect het heeft op de verschillende karakters binnen het team.”

Bart Verschuren, 49 jaar, leidinggevende Pathologie, Amphia

Stel je vraag aan mij

Mireille van der Zon

 

mireille@limitededitiontraining.nl
0652715740
KvK 65873475